REFERENCE

OPFØRELSE AF 134 ETAGEBOLIGER FORDELT PÅ 4 BYGNINGER

Om projektet

INTRODUKTION

På et område i Slagelse der tidligere husede en gammel kaserne, udvikles der nu et nyt boligområde. Der opføres 132 seniorvenlige boliger og i tilknytning hertil kommer fælleshus, orangeri og udendørs faciliteter som petanquebane og fitness-redskaber.

For Raundahl & Moesby har Klingenberg etableret fundamenter og terrændæk i forbindelse med opførelsen af fire nye boligblokke samt fælleshus. Projektet inkluderede også gravearbejde for alle interne forsyninger som el, vand og fjernvarme, samt anlæggelse af kloak.

Specifikt bestod arbejdet i opførelsen af cirka 3.000 m2 terrændæk og anlæggelse af 2.100 m2 ny asfaltvej inkl. udgravning og ny bundopbygning. Desuden blev der etableret omkring 2 km kloakledninger, fordelt på henholdsvis spildevand og regnvand. Arbejdet omfatter også anlægning af belægninger, beplantning og udformning af udenomsarealer, hvilket forventes udført i foråret 2024.
 
 

GALLERI

Vil du høre mere om projektet?

Ønsker I at høre mere om vores rolle i projektet – eller er I interesseret i at få Klingenberg A/S som samarbejdspartner på jeres kommende projekt? Så er I mere end velkomne til at ringe på telefon: 46 15 20 14 eller sende en mail på: info@klingenberg.dk.

Hos Klingenberg A/S arbejder vi altid ud fra vores tre værdier:

  • Kvalitet til tiden
  • Gode arbejdsforhold
  • Overskud og udvikling